תפריט ראשי
  • 50 שנות תכנון

    שנות תכנון של מתקני חשמל,

    תאורה ותשתיות

    צור נעמן

פעילות מקצועית

 

activity1

לוחות חשמל

activity2

תכנון עצמאי ובלתי תלוי לתאורת כבישים על כל הסיווגים שלהם

activity3

תכנון מערכות חשמל למתקני מים ודלק, והסעת מים ודלק

activity4

אינטגרציה בין מערכות חשמל למערכות אלקטרומכאניות במפעלים ותחנות שאיבה

activity5

מתקני חשמל ובטיחות במבנים גדולים

activity6

תכנון מערכות חשמל במנהרות

תאורה במקומות עבודהבטיחות בריאותית

תאורה במקומות עבודה
בטיחות בריאותית

הקמת רשתות חלוקת חשמל

הקמת רשתות חלוקת חשמל שלא ע”י חברת החשמל, כולל קבלת רשיונות מכירה וחלוקת חשמל בתאום עם הרשות לשרותי חשמל ציבוריים

גישורים בענייני חשמל

צור עורך בוררויות, אספרטיזות וגישורים בענייני חשמל, שריפות חשמליות, וכל נזק או סכסוך חשמל אחר

מומחה ובורר מטעם בתי המשפט, לבעיות שבענייני חשמל

צור משמש כאקספרט מומחה ובורר מטעם בתי המשפט, לבעיות שבענייני חשמל

צור משמש כאקספרט לגורמי שריפות עבור חברות הביטוח השונות

צור משמש כאקספרט לגורמי שריפות עבור חברות הביטוח השונות

גישורים בענייני חשמל

Runway Light
Systems

 

 

 

צור נעמן הנדסת חשמל בע

youtube Tzur Naaman

adress הסדן 19, הוד השרון 4531819

phone טלפון: 09-7447715

mail דוא"ל: desk@tzur-naaman.net

    אודות הנגישות

 

  

הפעל נגישות

 

 

סלוגן דיזיין - פיתוח מערכות